Analyse: fossiele beleggingen ABP

In kader van campagne ABPfossielvrij (zie portfolio) voerden wij voor FossielvrijNL langlopend financieel onderzoek uit naar de beleggingswaarde van investeringen in de grootste fossiele energiebedrijven door pensioenfonds ABP. Die nam in één jaar af van €10.7 miljard (september 2014) naar €5.4 miljard (september 2015), een afname van ~50%. ABP bevestigde onze cijfers en erkende dat niet alleen dalende grondstoffenprijzen, maar ook hun nieuwe duurzaamheidsambities reden zijn voor deze ontwikkeling. Die duurzaamheidsambities zijn geformuleerd naar aanleiding van de door ons gecoördineerde campagne ABPfossielvrij.

Voor onze analyse maakten we intelligent gebruik van Big Data. We combineerden ABP’s gegevens over diens beursgenoteerde beleggingen en converteerbare obligaties met een overzicht van de 200 grootste private fossiele energiebedrijven, gerangschikt naar de CO2-gehaltes van hun bekende fossiele energiereserves.

Contacteer ons voor verdere vragen en volg ons op Twitter, Facebook en Linkedin!

Download de data

 

Legitimering van ethische consumptie

Changerism voerde onlangs een onderzoek uit naar legitimeringsprocessen van ethisch consumptiegedrag. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke kennisvormen men mobiliseert om bijvoorbeeld meer diervriendelijk of ecologisch verantwoord te consumeren en hoe dat gebeurt. We spraken hiervoor consumenten van Gimsel, een natuurvoedingssupermarkt in Rotterdam.

Het cultuursociologische karakter van de studie maakt de verkregen kennis bij uitstek bruikbaar voor het ontwikkelen van effectieve campagnes, onder andere voor contemporaine merken die hun duurzame ambities slim willen communiceren.

Het onderzoek leidde tot een peer-reviewed wetenschappelijk artikel. Changerism maakt dit artikel hieronder toegankelijk. Contacteer ons voor verdere vragen en volg ons op Twitter, Facebook en Linkedin!

 

Download het artikel