ConsidEURing Climate Change

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) nodigde Changerism eind 2015 uit om diens financiële- en kwalitatieve relaties met fossiele energiebedrijven te onderzoeken en om over de toekomst van die relaties te adviseren, in licht van klimaatverandering. Dit wereldwijd unieke onderzoek is aangevangen in maart 2016. Vooralsnog richten wij ons uitsluitend op de Rotterdam School of Management.

Het onderzoek volgt op de effectieve EURfossilfree campagne. Deze campagne startte in 2014 en wordt sindsdien ondersteund door ongeveer vijftig EUR-professoren, docenten en PhD-kandidaten met expertises in uiteenlopende duurzaamheidsgerelateerde velden. De groep roept het College van Bestuur van de EUR op tot kritische herevaluatie van relaties met CO2-intensieve kool-, olie- en gasbedrijven.

Changerism stelt het onderzoeksvoorstel waar dit project op is gebaseerd beschikbaar en moedigt andere (onderwijs)instellingen aan tot soortgelijk onderzoek. Het voorstel wordt inmiddels gebruikt als bron van inspiratie door andere groepen.

Contacteer ons voor verdere vragen en volg ons op Twitter, Facebook en Linkedin!

 

Download het onderzoeksvoorstel

 

Verduurzaming beleggingsportefeuille ABP pensioenfonds

Sinds april 2014 roept campagne ABPfossielvrij het Nederlandse ABP pensioenfonds op zijn beleggingen in kool-, olie-, en gasbedrijven te beëindigen. Met een team van experts coördineerde Changerism de campagne voor onder andere 350.org.

Het narratief dat wij en met de partners ontplooiden is tweeledig. Enerzijds is het moreel verkeerd om als langetermijn belegger te investeren in CO2-intensieve bedrijven omdat zij in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Anderzijds zijn fossiele investeringen een financieel risico. Om een redelijke kans (80%) te maken gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, moet ongeveer 80% van de bekende private fossiele energiereserves onder de grond blijven. Klimaatbeleid leidt ertoe dat deze ‘carbon bubble’ klapt en fossiele beleggingen ‘stranded assets’ zullen blijken. De bedrijfswaarde die deze reserves vertegenwoordigen zal dan verdampen (40%-60%) en, in het geval van ABP, daarmee ook een deel van de pensioenen van werknemers in overheids- en onderwijsinstellingen.

Binnen een korte tijd slaagden wij erin ABP, het op vier na grootste pensioenfonds ter wereld, ervan te overtuigen fossiele beleggingen kritisch te laten heroverwegen. In reactie op de campagne committeerde het fonds zich in oktober 2015 aan een CO2-emissiesreductie doelstelling van zijn totale beleggingsportefeuille van 10% in 2016 en 25% in 2020. Ook zal het fonds zich dan teruggetrokken hebben uit 1500 bedrijven die onvoldoende duurzaam presteren en zullen investeringen in duurzame energie opgevoerd zijn naar €5 miljard.

De campagne en heeft veel stof doen opwaaien en het geboekte resultaat wordt inmiddels dikwijls geïnterpreteerd als een belangrijke vooruitgang in de nationale energietransitie.

VPRO's Tegenlicht documentairereeks wijdde een uitzending aan de ABPfossielvrij campagne

VPRO’s Tegenlicht documentairereeks wijdde een uitzending aan de ABPfossielvrij campagne. Klik op de afbeelding om de volledige documentaire te bekijken. De uitzending was op 29 november 2015, één dag voor aanvang van de klimaatconferentie in Parijs.

Contacteer ons voor verdere vragen en volg ons op Twitter, Facebook en Linkedin!

Legitimering van ethische consumptie

Changerism voerde onlangs een onderzoek uit naar legitimeringsprocessen van ethisch consumptiegedrag. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke kennisvormen men mobiliseert om bijvoorbeeld meer diervriendelijk of ecologisch verantwoord te consumeren en hoe dat gebeurt. We spraken hiervoor consumenten van Gimsel, een natuurvoedingssupermarkt in Rotterdam.

Het cultuursociologische karakter van de studie maakt de verkregen kennis bij uitstek bruikbaar voor het ontwikkelen van effectieve campagnes, onder andere voor contemporaine merken die hun duurzame ambities slim willen communiceren.

Het onderzoek leidde tot een peer-reviewed wetenschappelijk artikel. Changerism maakt dit artikel hieronder toegankelijk. Contacteer ons voor verdere vragen en volg ons op Twitter, Facebook en Linkedin!

 

Download het artikel